top of page
תצא.png

סיכום שנת 2020

קורונה

באמצע חודש מרץ 2020 החל בישוב ובארץ כולה מצב חירום שכמוהו לא ידענו מעולם. נאלצנו להתמודד עם מצב חדש אשר לא הכרנו קודם, מצב בו נדרשנו לשמור על ריחוק חברתי ועל כללים נוספים בכדי לשמור על בריאותנו ועל בריאות הקהילה.

 

הועד המקומי פעל ופועל כל העת בכמה אופנים:

1. מתן מידע שוטף לתושבי הישוב (באמצעי המדיה השונים: וואטסאפ, מייל, פייסבוק, ואתר הישוב)

2. בפעולות לרווחת התושבים בכל הגילאים: להלן סקירה של חלק מפעולות הועד:

א. יצירת קשר עם תושביו המבוגרים של הישוב- בדיקת מצבם, מתן עזרה ובמידת הצורך יצירת קשר עם מחלקת הרווחה של המועצה.

ב. חלוקת מזון למשפחות נזקקות בישוב: בשיתוף פעולה של הועד עם מחלקת הרווחה של המועצה.

ג. פעולות הפגה לתושבי הישוב הנאלצים לשמור על ריחוק חברתי, כגון: חלוקת שי בחג הפסח ובראש השנה, רכב מנגן בערב פסח ובערב יום העצמאות, מיזם קישוט בתי התושבים בכרזות צבעוניות ועוד.

להלן תמונות מהאירועים השונים:

סיכום פרוייקטים שקודמו על ידי הועד המקומי בשנת 2020

הועד המקומי פועל לאורך כל ימות השנה לקידום פרוייקטים שונים לרווחת התושבים בישוב. 

1. תיקון מדרכות ושפת כביש: נערכו תיקונים ברחבי הישוב לתיקון מדרכות תקולות ושבורות.

2. שדרוג גני שעשועים- בכל גני השעשועים בישוב הותקנו מתקנים חדשים, נעשה קירוי מחודש וסודר הדשא הסינטטי.

3. רכישת והתקנת דפיברילטור: דפיברילטור ציבורי נרכש ויותקן בסמוך למשרד הועד לשימוש בעת חירום.

4. התקנת מתקני האכלת חתולים: הותקנו 3 מתקני האכלת חתולים ברחבי הישוב. 

5. התקנת מצלמות נוספות ברחבי הישוב: הותקנו 13 מצלמות חדשות בשטחים הציבוריים בכל חלקי הישוב.

6. התקנת רשת כדורעף: הותקנו עמודים ורשת כדורעף בגינת הגפן.

7. ניקיון שטחים פתוחים: נערך מבצע ניקיון ע"י שופלים בכל השטחים הפתוחים בישוב.

8. התקנת תאורה בגני השעשועים: הותקנו פרוג'קטורים בגינת יונתן ובגינת הצופים להגברת התאורה במקום.

 גינון

פעילות הגינון בשנת 2020 התבצעה בכמה מישורים: 

1. שמירה וטיפוח הצמחייה הקיימת ברוח ערכי גינון בר קיימא.

2. שדרוג ותוספות לגינון הקיים ע"י שתילת עצים נוספים, שיחים חדשים ופקעות חדשות. 

3. הקמת אזור פנאי באזור הטיילת העליונה, בקצה רחוב הגפן- במקום נשתלו עשרות עצים ומתוכננות לקום פינות ישיבה.

גינה קהילתית:

הגינה הקהילתית הוקמה בדצמבר 2019 ע"י משפחות מהישוב, בהובלתו של אביב כרמי.

לאורך כל השנה התקיימו פעילויות בגינה לצד שתילת צמחים בהתאם לעונות. 

bottom of page