top of page
בעלי תפקידים

בעלי תפקידים:

מנהלת ישוב: מעין שוורץ

יו"ר הועד המקומי: אודל אביטן

חברי הועד : ארז סגיאן, רמי מיכאלה, מור ניצני, אתי לוזון, איתן כוחי, סיגל גב, שלומית כדורי.

ועדת ביקורת: ענבל לב שריג, מיכאל בינאורי

קבלת קהל

מועדי קבלת קהל ומענה טלפוני:  ימים א'-ה', בשעות: 8:00-12:00

טלפונים ודוא"ל

טלפונים:

דוא"ל:

כתובת: סמוך למרכז המסחרי בשכונת כרמים.

כתובת
רשתות חברתיות

קבוצת וואטסאפ יישובית:

600px-Whatsapp_logo_svg.png
  • Instagram
  • Facebook

קישור לאינסטגרם הישובי:

קישור לפייסבוק הישובי:

דואר:

מיקום: חלוקת דואר רשום מתבצעת במבנה הדואר הסמוך למרכז המסחרי באזור הותיק.

מועדי חלוקה: בימים שני ורביעי, בשעות: 16:00-19:00.

* על כל שינוי בשעות הפעילות תצא הודעה.

* לועד אין כל אחריות על שירותי הדואר.

השכרת מועדון הישוב:
1.  מועדון הישוב מושכר לתושבי הישוב בלבד.

2. תיאום שכירת המועדון מתבצע מול מנהלת הישוב.
3. משכיר המועדון מתחייב לעמוד בתנאי תקנון השימוש שישלח לו בעת ההשכרה.

דואר
מועדון
תקלות
bottom of page