top of page

מידעון בית חשמונאי

יוני 2019

סיכום שנת 2019

גינון

פרוייקטים

תיקוני תשתיות

* נערכו מספר סבבים של תיקוני תשתיות ברחבי הישוב. 

* תיקונים אלה כוללים תיקוני מדרכות, תיקון אבנים משתלבות בטיילות ובגשרים, תיקון סף כביש ותיקונים עקב הרמת מדרכות ע"י שורשי עצים.

* מתוכננים סבבי תיקון נוספים בחודשים הקרובים

ניקיון שטחים פתוחים

במהלך חודש מאי הוכנסו כלי עבודה לניקיון השטחים הפתוחים ברחבי הישוב. השטחים הפתוחים (המסומנים במפה המופיעה בתמונות המצ"ב) לא נוקו באופן יסודי למעלה משנתיים והצטברה בשטח כמות פסולת אדירה אשר היוותה מפגע בטיחותי וסביבתי וכן פגם אסתטי. כלי העבודה ניקו את השטח מפסולת שהושלכה בשטח וכן מעשבייה וגזם-מצ"ב תמונות.
עם סיום העבודות נערך במקום סיור עם נציגי היחידה הסביבתית של המועצה על מנת להציג את המצב החדש ו"ליישר קו". כל השלכת פסולת חדשה במקום תטופל במלוא חומרת הדין ע"י המועצה.
פסולת שהושלכה בשטח וכן מעשבייה וגזם-מצ"ב תמונות.

גינון בית חשמונאי
 2019

במהלך השנה האחרונה צוותי הגינון בליווי אדריכלית נוף,
פעלו ליישום עקרונות גינון בר קיימא ביישוב. זאת במקביל לעבודה השוטפת לטיפוח הסביבה והצמחייה ברחבי היישוב.
להלן סקירת פעילות הגינון בשנת 2019:

שתילת עצים

נשתלו למעלה מ-100 עצים חדשים

במספר מוקדים ברחבי היישוב בינהם הטיילת העליונה וגינת אשכול יובשו מדשאות אשר לא היו בשימוש ובמקומן נשתלו עצי צל. 

ריסוק ופיזור גזם

גזם שנגזם ברחבי הישוב רוסק במקום ולא פונה למרכזי גיזום.

בנוסף פיזור גזם הדרים איכותי כחיפוי הקרקע.

גיזום בגובה

צוות מיוחד לגיזום בגובה ביצע גיזום ע"י מנוף. בשני ימי עבודה מרוכזים ברחבי הישוב.

נגישות

הסדרת נגישות לאזורים שעד כה היו קשים להגעה. כגון השטח המקביל כביש 424.

טיפוח הצמחיה הקיימת

צוותי הגינון כל העת משמרים ומטפחים את הצמחייה הקיימת ביישוב לצד שתילת צמחייה נוספת.

חזון- גינון בר קיימא

לפני כשנה ולאחר סיורים ודיונים מעמיקים הוחלט ליישם את עקרונות הגינון בר קיימא ביישוב. יישום העקרונות יוביל לשינוים נרחבים בגינון הציבורי ברחבי הישוב. המהלך ליישום גינון בר קיימא הינו מהלך ארוך אשר דורש התאזרות בסבלנות ואורך רוח עד לקבלת התוצאות הרצויות. תוצאותיו תהיינה בשיפור מראה הישוב, חיסכון מים והעלאת את איכות החיים של תושבי הישוב.
המהלכים מלווים בייעוץ של אדריכלית נוף המתמחה בגינון בר קיימא. 
להלן עקרונות גינון בר קיימא:

צמחייה עמידה שאינה דורשת השקיה מרובה.

1.

מיצוי פוטנציאל הצמיחה של כל צמח למראה טבעי ובריא.

2.

חיפוי שטחי אדמה שאינם מכוסים בצמחייה בגזם איכותי לשמירה על טיוב הקרקע, מניעת צימוח של עשבים שוטים, מניעת התאיידות המים ועוד.

3.

הצללת הישוב על ידי ריבוי עצי צל גדולים עמידים ליובש.

4.

הימנעות מצמחייה הדורשת תחזוקה בלתי פוסקת וגיזום תכוף.

5.

גיזום מסיבי פעם בשנה וגיזום ידני של צמחים לקבלת מראה טבעי ובריא וניצול פוטנציאל הפריחה.

6.

ייבוש מדשאות מיותרות שאינן בשימוש ונטיעת חורשות מוצלות במקומן.

7.

שטחי פנאי

יצירת שטחי פיקניק ופנאי תוך שמירה על הצמחיה הקיימת לצד שתילת צמחיה עמידה. 

זריעת פרחים

בסמוך לכביש הכניסה ליישוב ובאזורים נוספים בשטח כולל של כ-600 מ"ר, נזרעו פרחי בר ישראליים: תורמוס ההרים, כלנית מצויה, נורית אסיה.

פרוייקט בני מצווה

בני ובנות המצווה של השנה יצרו ביישוב 2 אזורים לטובת הקהילה:

1. פינת מדורה- נמצאת בכניסה ליישוב, מעבר לכביש של חורשת הנופלים. במקום הוקם טאבון והשטח סולק מאבנים.

2. גינת גרימה- הגינה נמצאת בסמוך לטיילת העליונה. בני המצווה הכשירו את המקום לפיקניקים, סללו שביל והציבו במקום שולחן וספסל.

bottom of page