top of page
Plastic Products

נהלי פינוי אשפה וגזם

shopping.png

פסולת בייתית

ימי פינוי: שלישי ושישי

יש לשמור על סביבת הפח נקיה.

להחלפת פח שבור יש לפנות למוקד המועצה

Anchor 1

גזם

יום פינוי: שלישי

יש לרכז את הגזם בצורה מסודרת.

יש להניח את הגזם במקום גלוי ונגיש, לא על ערוגות או אדניות.

יש להוציא גזם רק ביום שני בערב.

אין לערבב גזם עם אשפה אחרת. הגזם לא יאסף במידה ויהיה מעורב עם פסולת אחרת.

הוצאת הגזם שלא ביום המתאים תגרור קנסות ממפקח התברואה מטעם המועצה.

אין להשאיר גזם בשקיות, באלות או קופסאות. יש להשאיר את הגזם חשוף.

 

Through the Tree Branch
Anchor 2

פסולת גושית

Garbage Truck

ימי פינוי: פעמיים בחודש

(בהתאם ללוח איסוף פסולת גושית של מחלקת תברואה) 

בפסולת זו נכללת כל פסולת בייתית גדולה שאינה ניתנת להכנסה לפח הירוק.

יש להניח את הפסולת במקום גלוי ונגיש, לא על ערוגות או אדניות.

יש להוציא פסולת זו ביום שלפני יום הפינוי.

לא תיאסף פסולת בנייה, צמיגים, דלתות קרטונים לא ייאספו, יש להשליכם למתקן מיחזור קרטונים -"קרטונייה".

הוצאת הפסולת שלא ביום המתאים תגרור קנסות ממפקח התברואה מטעם המועצה.

 

Anchor 3
bottom of page